نویسنده = ���������� �������� ����������
راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.299076.357

مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو


بیمۀ ریسک‌های موجود در پروژه‌های نفتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 145-166

10.22059/jrels.2016.61023

احمد مومنی راد؛ مصطفی مداحی نسب