نویسنده = پیمان بلوری
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه حقوق بشر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-76

10.22059/jrels.2020.291441.321

بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی


2. تأثیر مؤلفه‌های حقوق بشری بر سازمان‌های بین‌المللی انرژی با تأکید بر اوپک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

10.22059/jrels.2019.267750.237

بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی