نویسنده = محمود جلالی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظات زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-246

10.22059/jrels.2021.288470.304

عباس اسفندیاری خالدی؛ محمود جلالی