کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 257-287

10.22059/jrels.2015.57213

سید فضل الله موسوی؛ مهدی پیری دمق


تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 91-116

10.22059/jrels.2015.54554

سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی