نویسنده = محمد ساردوئی نسب
تعداد مقالات: 5
2. تنظیم‌گری بازار برق اروپایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-152

10.22059/jrels.2020.276783.269

محمد ساردوئی نسب؛ هادی قائمی


4. قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-118

10.22059/jrels.2018.264245.231

محمد ساردوئی نسب؛ حامد رسولی


5. تأثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعۀ میادین نفتی ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 255-283

10.22059/jrels.2018.246006.159

محمد ساردوئی نسب؛ سکینه رضایی احمدابادی