نویسنده = محمدمهدی حاجیان
مدیریت مخاطرات سرمایه‌پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای ‏توسعة بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب‎ ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22059/jrels.2022.307048.381

محمدمهدی حاجیان؛ محمدحسن محمدی


قانون‌گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر ‏معاملات مشتقة انرژی و نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.303736.371

محمدمهدی حاجیان؛ محمدامین ایمانی


تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 189-209

10.22059/jrels.2021.286625.299

علیرضا قاسمی جاوید؛ محمد مهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی