کلیدواژه‌ها = انرژی
قانون‌گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر ‏معاملات مشتقة انرژی و نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.303736.371

محمدمهدی حاجیان؛ محمدامین ایمانی


سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 321-347

10.22059/jrels.2019.253355.189

محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی


رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 309-337

10.22059/jrels.2018.241462.146

علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی