نویسنده = رضوی، سید محمد حسن
تعداد مقالات: 2
2. اثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2018.260633.213

سید محمد حسن رضوی؛ فاطمه زین‌الدینی