نویسنده = ������������������ ������ ��������������
بررسی مفهوم و ماهیت شرط بازنگری در فرمول ‏ قیمت‌‌گذاری گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.304901.376

نیلوفر حیدری روچی؛ نصرالله ابراهیمی


بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 401-420

10.22059/jrels.2020.300504.361

حسنا غلامى قادی؛ سیدنصرالله ابراهیمی


نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی