کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-230

10.22059/jrels.2020.252271.184

ابراهیم موسی زاده؛ نسیم برخی


3. مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22059/jrels.2015.54549

الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده


4. معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

10.22059/jrels.2015.54552

حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور