کلیدواژه‌ها = دولت میزبان
مفهوم و آثار حقوقی تجاری سازی میادین نفت‌وگاز

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 37-57

10.22059/jrels.2023.352361.516

مهدی پیری؛ محمدرضا افشاری


اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت ‏ (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)‏

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-18

10.22059/jrels.2021.301241.365

محمدرضا افشاری؛ سید محمد طباطبائی نژاد؛ رضا طجرلو


چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 441-460

10.22059/jrels.2021.283916.292

جعفر نوری یوشانلویی؛ امیر اسلامیه همدانی