موضوعات = مسائل مرتبط آب
تعداد مقالات: 5
2. تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-217

10.22059/jrels.2018.243251.149

الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


3. بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 285-308

10.22059/jrels.2017.226824.105

جلال عطاری؛ فریبا آوریده


5. تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-252

10.22059/jrels.2016.62722

حمید بهره مند؛ سینا رستمی