موضوعات = حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز
تعداد مقالات: 8
1. نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-210

10.22059/jrels.2018.248038.173

مهدی عباسی سرمدی؛ مسعود امانی؛ محمدجواد گوهریان


2. نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی


4. رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-337

10.22059/jrels.2018.241462.146

علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی


6. توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 257-287

10.22059/jrels.2015.57213

سید فضل الله موسوی؛ مهدی پیری دمق


7. ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2015.54551

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


8. تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-116

10.22059/jrels.2015.54554

سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی