موضوعات = حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز
نظریة استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت‌های عمومی در بخش نفت‌وگاز

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 223-243

10.22059/jrels.2023.354450.521

علیرضا محمدی؛ محمد صابرراد؛ احسان آقامحمدآقایی


نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی


رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 309-337

10.22059/jrels.2018.241462.146

علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی


توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 257-287

10.22059/jrels.2015.57213

سید فضل الله موسوی؛ مهدی پیری دمق


ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2015.54551

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 91-116

10.22059/jrels.2015.54554

سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی