موضوعات = حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز
بررسی صلاحیت‌های کمیسیون آب‌های زیرزمینی در حقوق آب ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 213-228

10.22059/jrels.2016.62721

سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی


روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی


بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 217-235

10.22059/jrels.2015.57211

سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی


مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-16

10.22059/jrels.2015.54549

الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده


معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-76

10.22059/jrels.2015.54552

حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور