موضوعات = حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز
تعداد مقالات: 21
4. تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 517-545

10.22059/jrels.2019.251752.182

زهرا گودرزی؛ ولی رستمی


5. اثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2018.260633.213

سید محمد حسن رضوی؛ فاطمه زین‌الدینی


6. قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-118

10.22059/jrels.2018.264245.231

محمد ساردوئی نسب؛ حامد رسولی


7. چالش کثرت سازمانی در حقوق بین‌الملل انرژی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-138

10.22059/jrels.2018.240681.139

حجت سلیمی ترکمانی


8. قرارداد ائتلاف استراتژیک در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر صنعت نفت و گاز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 241-265

10.22059/jrels.2018.246512.164

جعفر نوری یوشانلویی؛ سمیرا غلام دخت


9. حقوق ایران در بهره برداری از رودخانۀ هیرمند از منظر حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 339-370

10.22059/jrels.2018.223734.82

سیامک کرم زاده؛ بهرام مرادیان


10. بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-212

10.22059/jrels.2016.62720

سید نصرالله ابراهیمی؛ کیمیا دانایی


11. بررسی صلاحیت‌های کمیسیون آب‌های زیرزمینی در حقوق آب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-228

10.22059/jrels.2016.62721

سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی


12. موانع و راهکارهای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 323-346

10.22059/jrels.2016.62726

جعفر نوری؛ فاطمه خوش چهره


16. روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی


17. اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هسته‌ای و اثر آن بر ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 185-216

10.22059/jrels.2015.57210

عبداله رجبی؛ نسرین ترازی


18. بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 217-235

10.22059/jrels.2015.57211

سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی


19. مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22059/jrels.2015.54549

الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده


20. معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

10.22059/jrels.2015.54552

حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور